Varmt arbeid – et brennhett område

Benytter du deg av varme arbeidsmetoder?

Da bør du følge godt med videre, for dette kan være helsefarlig. Du lurer kanskje på hvor helsefarlig dette kan være? Eller tenker du på hvordan du kan forebygge og beskytte dine ansatte mot sykdom og skade ved varmt arbeid?

Hver bedrift skal lage en risikovurdering av de varme arbeidsmetodene de benytter. Herunder skal det vurderes bruk av personlig verneutstyr, andre vernetiltak samt kartlegging og bruk av ventilasjon.

Hva er varmt arbeid og hvordan kan vi hjelpe dere med dette?

Varmt arbeid er metoder som omfatter sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping av metallisk materiale. Disse arbeidsmetodene er spesielt risikofylte og fikk dermed sin egen forskrift i 1998 kjent som forskrift om varmt arbeid. Arbeidstilsynet er i disse dager ute i bedrifter for å etterse at dette er i orden ute i arbeidslivet, nettopp på grunn av risikoen forbundet med denne type arbeid.

Vi har nå oppdatert våre kunnskaper om varmt arbeid slik at vi kan være til best mulig hjelp for de som skulle trenge oss. Videre har vi utviklet et foredrag som dekker opplærings- og informeringskravene satt av forskrift om utførelse av arbeid, kap. 5 Varmt arbeid.  . Dette kan vi nå tilby deres ansatte og ledelse som en del av HMS-arbeidet mot å skape en trygg arbeidsplass hvor de ansatte er faglig oppdaterte på helsefarene ved eget yrke. Kurset tar for seg følgende faktorer tilknyttet varmt arbeid:

  • Helsefarer forbundet med varmt arbeid
  • Bruk av arbeidsutstyr og verneutstyr i forbindelse med varmt arbeid.
  • Hvorfor og hvordan benytte punktavsug/allmennventilasjon for å redusere helsefarene tilknyttet varmt arbeid.

Høres dette interessant ut for deg eller dine ansatte?
Føler du deg usikker eller ønsker hjelp?

Hos vår bedriftshelsetjeneste har vi en egen yrkeshygieniker som kan hjelpe deg med dette arbeidet. Ta gjerne kontakt med vår yrkeshygieniker James Thorpe for en uforpliktende samtale. Han kan bistå dere med informasjon og veiledning angående kartlegging, risikovurdering, målinger, tiltak tilknyttet varmt arbeid samt opplæring innen helsefarer og vernetiltak ved varmt arbeid. Vi kan også gi deg tips og råd om lover og forskrifter. Selv enkle endringer kan gjøre en stor forskjell i å redusere sannsynligheten for helsefare hos dere og deres ansatte!

20220629 E2 Helse Portretter James Thorpe