Tips til risikovurdering i koronatiden

Alle bedrifter skal gjennomføre en risikovurdering i forhold til dagens situasjon og fremover. Der må vurdere følgende:

  1. Risiko i forhold til coronaviruset
  2. Risiko pga endrede arbeidsoppgaver, rutiner, vaner, adferd og andre helseutfordringer – pga coronaviruset.

Bedriftshelsetjenesten ser fortsatt at bedriftene er gode på punkt 1 men har glemt å ta risikovurdering etter punkt 2.

Her har dere noen nyttige tips i forhold til risikovurdering:

 

For dere som ikke har foretatt risikovurdering skriftlig…eller har gode systemer for dette. Under vil dere finne en «enkel oppskrift».

Det er enklere en dere tror!!!

1.Leder og verneombud vurdere risiko i forhold til dagens situasjon og fremover. Still dere følgende spørsmål:

 • Hva kan skje/gå galt?
 • Hvor sannsynlig er det at det skjer?
 • Hvor alvorlige kan konsekvensene bli?
 • Hva kan vi gjøre for å unngå at det skjer og/eller begrense skaden dersom det skjer?

2. Plan for gjennomføring av en risikovurdering:

 • Send ut et skjema om temaet til de ansatte.
 • Leder og verneombud  samler inn skjemaene fra alle ansette og går igjennom disse. Før så inn risikoene inn i et risiko vurderingsskjemaet.
 • Leder og verneombud lager en handlingsplan.
 • Leder informere alle ansatte om risikovurderingene og handlingsplan.
 • Sett i gang tiltak.

Trenger dere maler for skjemaer for bruk til risikovurderingen (gratis) eller råd/veiledning til dette ta kontakt med Cecilie Vidum Bakke i bedriftshelsetjenesten på e2 Helse.

Les også: