Tilskudd til ekspertbistand for sykemeldt!

Arbeidsgiver kan nå få innvilget et tilskudd til ekspertbistand for å redusere sykefraværet for enkeltpersoner  inntil kr. 20 000 av NAV. Dette gjelder sykefravær med langvarig og/eller hyppig sykefravær.

Tilskudd til ekspertbistand er en del av “IA-avtalen”, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. Gjelder nå for alle bedrifter!

Når en person er sykmeldt over lang tid til tross for behandling, tilrettelegging på arbeidsplassen og innsats fra NAV, kan årsaken være at det er en underliggende, ukjent grunn til sykefraværet. Årsaken kan også være at aktuelle tiltak ikke har blitt vurdert.

Eksperten skal foreslå tiltak som skal gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt, eller gjøre et annet arbeid for samme arbeidsgiver. Det kan også være aktuelt at eksperten kartlegger kompetanse og ferdigheter hos en arbeidstaker. Kartleggingen skal gi grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver.

Eksperten skal primært gi bistand på arbeidsplassen, og støtte opp under samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

En fysioterapeut og/eller ergoterapeut kan tilby en vurdering av arbeidsplassen som en del av ekspertbistanden. Bedriftshelsetjenesten kan benyttes når det ikke er en del av basistjenester i forhold til AML §3-3.

Les mer om tilskuddet og hvordan gå frem på NAV:

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+komme+i+jobb/Tiltak+for+a+komme+i+jobb/tilskudd-til-ekspertbistand#chapter-1

e2 Helse har lang erfaring med å følge opp sykemeldte.

Ta kontakt med Cecilie på e2 Helse, tlf. 977 29282 for en uforpliktende prat om muligheter for deres sykemeldte.

Les også:

Dette kan e2 Helse hjelpe deg med i forhold til sykefravær

Dette koster sykefraværet deg og her er de vanligste årsakene

3 kjennetegn på bedrifter med lavt sykefravær

5 tips til hvordan unngå misforståelse og bli mer bevisst