Tilbud om influensavaksine ute i bedrift 2022

Hvorfor bedriftsvaksinering?

Mange arbeidsgivere ønsker å tilby gratis vaksine på sin arbeidsplass, blant annet fordi vaksine kan redusere sykdom og smitte på arbeidsplassen og med det redusere sykefraværet. Gjennomsnittlig sykefravær ved influensa er 7-10 dager. Mange bedrifter velger derfor å se på vaksinering som en god investering


Sykepleier fra e2 Helse kan vaksinere i din bedrift!

Sykepleier kan komme ut til din bedrift for vaksinering. Tilbudet er tidsbesparende, trygt, fleksibelt og økonomisk lønnsomt for bedriften.


Pris

Vi kan tilby følgende pris for bedriftsvaksinasjon som inkluderer vaksine, vaksinering og administrativt arbeid:

Færre enn 100 personer kr 390,- per vaksinering
Mer enn 100 personer Kr 340, -per vaksinering

Tillegg for kjøretid: kr. 618,- per 30 min. I tillegg kommer km. godtgjørelse etter statens takster.

 

Vaksinering i bedrift er trygt

Vaksinering er generelt trygt og gir lite bivirkninger. Alvorlige bivirkninger etter vaksinering er svært sjeldent, men av sikkerhetshensyn skal alle som blir vaksinert observeres av helsepersonell i 20 minutter etter vaksinering.

Noen få personer bør vaksineres hos legen og i andre tilfeller bør vaksineringen utsettes. Før vaksinering undersøker vi derfor om vi kan sette vaksinen ved å stille noen spørsmål. Dersom alt er i orden, blir vaksinen satt.

Liste med fullt navn og personnummer på alle som skal ha vaksine må være tilgjengelig i bedriften når sykepleier kommer for å vaksinere.


Viktig om influensavaksinen 

Influensavirus endrer seg hele tiden, og vaksinen må årlig tilpasses de virustypene som sirkulerer. Effekten av vaksinen avtar også over tid og må derfor tas hvert år.

Gjennomsnittlig effekt av influensavaksine er 60 %. Det betyr at mange som er vaksinert likevel kan bli smittet, men mye tyder på at disse vil bli mindre syke enn om de ikke hadde vært vaksinert.

Influensavaksinen til voksne kan ikke gi influensasykdom, fordi den kun inneholder biter av influensavirus. Influensavaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier, som også kan gi influensalignende symptomer.

Vaksine mot sesonginfluensa har vært brukt i mange år, og gir svært sjelden alvorlige bivirkninger. Vanlige bivirkninger er lokalreaksjon med rødhet, ømhet og/eller hevelse på injeksjonsstedet. Enkelte kan få feber, muskelsmerter og generell sykdomsfølelse. Alvorlige
allergiske reaksjoner er svært sjeldne.

Når og hvor skal man ta vaksinen

Vaksinen bør tas i perioden oktober til november, før influensasesongen starter. Beskyttelse oppnås etter 1-2 uker.

Vaksinering kan bestilles ved å sende mail til Mona F. Lystad: [email protected]

NB! Bestillingen er bindende mtp. antall.

Portrett Monic F. Lystad