Tid for å måle radon!

Radon kan være helsefarlig og det er enkelt å måle!

  • Arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakerne er vernet mot radoneksponering.
  • Arbeidsgiver må kartlegge og risikovurdere radonnivået, og eventuelt gjøre tiltak for å redusere eksponeringen.

Her kan du lese om lovverket i forhold til radon

  • Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes kontinuerlig i berggrunnen.
  • Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft.
  • Høyest radonnivå i inneluften om vinteren.
  • Radonnivåer over 100 Bq/m³ krever tiltak for å redusere nivået.
  • Radonnivået skal ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3.
  • Radonmåling med sporfilm er mest vanlig og rimelig.

huset radon 5

 

 

 

 

 

 

 

Måling av radon utføres primært fra 15.oktober til 15.april.

Ta kontakt med vår dyktige yrkeshygieniker Anita Halvorsen på e2 Helse Bedriftshelsetjeneste – hun kan hjelpe deg!

20210819 E2 Portretter18297

 

 

 

 

 

 

 

Les også: Dette kan en yrkeshygieniker hjelpe en arbeidsgiver med!