Kursoversikt høsten 2024

Vi tilbyr følgende kurs høsten 2024

 • 29.08.24 Personalsamtalene du unngår
 • 10.09.24 HMS-lederkurs
 • 10.-11.09.24 HMS-kurs for Verneombud og AMU representanter
 • 19.09.24 Overordnet risikokartlegging del 1 og 03.10.24 , del 2
 • 24.09.24 Risikovurdering psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • 15.10.24 Fraværskultur
 • 17.10.24 Stoffkartotek
 • 12.11.24 HMS-lederkurs
 • 12. og 13. 11.24  HMS-kurs for Verneombud og AMU representanter
 • 21.11.24 Varme arbeider
 • 05.12.24 Avvik og avviksrapportering

 

NYHET! I høst tilbyr vi kurs i sykefravær i 3 moduler med bedriftslege/daglig leder Andreas Bjørang. Mer informasjon om  sykefraværskurset.

Kursene passer for ledere, mellomledere med personalansvar, HR/HMS ansvarlig, tillitsvalgte og verneombud.

 

Les mer om våre kurs:

Psykososialt arbeidsmiljø

Personalsamtalene du unngår – med arbeidspsykolog– digitalt
Kurset passer for ledere og mellomledere. Du vil få kunnskap om normalpsykologien som preger oss alle uavhengig av hvilken rolle vi har på arbeidsplassen og forstå dine ansatte bedre. Du vil lære viktige ting om arbeidspsykologi, få konkrete råd og tips til de samtalene som krever litt ekstra av oss for å stå stødigere i fremtidig oppfølging.

Dato/tid: 29.08. kl. 08.15-09.00
Pris per deltaker: 990,-

Fraværskultur –med arbeidspsykolog – digitalt
Kurset er for deg som har personalansvar eller jobber med sykefravær. Du vil lære viktige ting om arbeidspsykologi og sykefraværsjobbing og få konkrete råd og tips til fraværsarbeidet i din bedrift.

Dato: 15.10.24, kl. 08.15-09.00
Pris per deltaker: kr 990,-


HMS-kurs

Verneombud og AMU-representanter
Kurset dekker kravene til opplæring for verneombud og AMU-representanter iht. arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrift. Fysisk oppmøte, to dagers kurs + etterarbeid.

Dato/tid: 10.-11.09. kl. 08.00 – 16.00
Dato/tid: 12.-13.11. kl. 08.00 – 16.00

Pris per deltaker: kr. 6900,-
Sted: e2 Helse, Jotun Arena 3. etg.

HMS-kurs for ledere
Kurset dekker kravene til lederopplæring iht. arbeidsmiljøloven og passer for deg som er daglig leder, leder og/eller mellomleder – uansett nivå. Fysisk oppmøte, ett dags kurs.

Dato/tid: 10.09. kl. 08.00 – 16.00
Dato/tid: 12.11. kl. 08.00 – 16.00

Pris per deltaker: kr 4990,-
Sted: e2 Helse, Jotun Arena 3. etg.

*Første kursdag er felles på verneombud og HMS-lederkurset.

 

Risikokartlegging

 Overordnet Risikokartlegging – digitalt kurs i 2 deler
Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet i en overordnet risikokartlegging. Trenger du hjelp til dette? Vi tilbyr digitalt kurs i hvordan gjøre dette.
Del 1 tar for seg det som er nødvendig for å gjennomføre en overordnet risikovurdering, mens del 2 går nærmere inn på innholdet og gjennomføringen av en overordnet risikovurdering.

Del 1: 19.09.24, kl. 08:00-09:00 – digitalt
Del 2: 03.10.24, kl. 08:00-09:30 – fysisk på e2 Helse

Pris per del (for en deltaker): kr. 990,-

Risikovurdering av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø med arbeidspykolog og HR rådgiver
I enhver bedrift er det krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø- også det psykososiale og organisatoriske. Kurset inneholder: Hva skal vurderes? Hva er viktige å være bevisst på? Hvordan vurdere vi dette? Hvilke verktøy/virkemidler/tiltak har vi for å forebygge og optimalisere? Utarbeidelse av tiltak og handlingsplan

Dato/tid: 24.09.24 kl. 08.00-09.30
Sted: e2 Helse, Jotun Arena, 3. etg.
Pris per deltaker: kr 990,-

Stoffkartotek og kjemikalier– digitalt
Har dere stoffkartotek eller kjemikalier i bedriften og trenger hjelp til å få orden? På kurset får du kunnskap om sikkerhetsdatablader, stoffkartotek, verne- og førstehjelpstiltak. Kurset skreddersys deltakernes behov og bransje.

Dato/tid: 17.10, kl. 08.00-09.00
Pris per deltaker: kr. 990,-

Varmt arbeid
Kurs om helsefarer, vernetiltak og bruk av personlig verneutstyr. Kurset dekker opplærings- og informeringskravene satt av forskrift om utførelse av varmt arbeid, kap. 5 Varmt arbeid.

Dato/tid: 21.11, kl. 08.00-09.30
Sted: e2 Helse, Jotun Arena 3 etg.
Pris per deltaker: kr. 990,-

Avvik og avviksrapportering – digitalt kurs
Som en del av det systematiske HMS-arbeidet skal alle virksomheter ha et avvikssystem og tilhørende rutiner for føring og oppfølging av avvik. Kanskje dere har et system, men bruker det lite, eller har behov for en kunnskapsoppdatering? Da kan det være lurt å delta på kurs hos oss om avvik, -rapportering og kultur.

Dato/tid: 05.12. kl. 08.00 – 09.00
Pris per deltaker: kr. 990,-

 

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs
Kurs (med og uten hjertestarter) som tar for seg det viktigste innen livreddende førstehjelp, samt dekker førstehjelpsdelen for de som jobber med elektriske anlegg.
Dato: neste gang høsten 2024, ta kontakt om dere ønsker info.

 • kl. 1200-1500 – 3 timers førstehjelpskurs – pris per deltaker: kr. 750,-
 • kl. 1530-1730 kurs i bruk av hjertestarter – pris pr. deltaker: 880,-

Vi tilbyr tilpassede kurs ute i bedriften til større og mindre grupper eller egnet sted.
Ta kontakt for informasjon og pristilbud.

Påmelding til Mona på mail: mfl@e2.no. Bindende påmelding innen 1 uke før kursstart.

I tillegg tilbyr e2 Helse ulike kurs innenfor HMS og skreddersyr ut fra bedriftens behov. Vi gjennomfører kurs både i e2 Helses lokaler, ute i bedrift eller annet egnet sted for bedriften. Kontakt Mona for mer informasjon på mail mfl@e2.no.

 

Her er noen av de kursene vi i tillegg tilbyr ute i bedrift som ikke er nevnt tidligere. 

Endring og omstilling – fysisk kurs med psykolog

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?