Kursoversikt 2024

e2 Helse Bedriftshelsetjeneste har gleden av å tilby følgende kurs:

 

HMS-kurs

Verneombud og AMU-representanter
Kurset dekker kravene til opplæring for verneombud og AMU-representanter iht. arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrift. Fysisk oppmøte, to dagers kurs + etterarbeid.
Dato: 10.-11.09.2024 kl 0800-1600
Pris per deltaker: kr. 6900,-

HMS-kurs for ledere
Kurset dekker kravene til lederopplæring iht. arbeidsmiljøloven og passer for deg som er daglig leder, leder og/eller mellomleder – uansett nivå. Fysisk oppmøte, ett dags kurs.
Dato: 10.09.2024 kl 0800-1600
Pris per deltaker: kr 4990,-

Risikokartlegging
Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet i en overordnet risikokartlegging. Trenger du hjelp til dette? Vi tilbyr digitalt kurs i hvordan gjøre dette.  Del 1 tar for seg det som er nødvendig for å gjennomføre en overordnet risikovurdering, mens del 2 går nærmere inn på innholdet og gjennomføringen av en overordnet risikovurdering.  

Del 1: 16.04.24, kl. 0800-0900
Del 2: 25.04.24, kl. 0800-0900
Pris per deltaker: kr. 990,- 

Avvik og avviksrapportering
Som en del av det systematiske HMS-arbeidet skal alle virksomheter ha et avvikssystem og tilhørende rutiner for føring og oppfølging av avvik. Kanskje dere har et system, men bruker det lite, eller har behov for en kunnskapsoppdatering? Da kan det være lurt å delta på kurs hos oss om avvik, -rapportering og kultur. 

Dato: 04.04.24. kl. 0800-0900
Pris per deltaker: kr. 990,- 

 

Psykososialt arbeidsmiljø

«Den vanskelige samtalen» – digitalt kurs med psykolog
Kurset passer for ledere og mellomledere. Du vil få kunnskap om normalpsykologien som preger oss alle uavhengig av hvilken rolle vi har på arbeidsplassen og forstå dine ansatte bedre. Du vil lære viktige ting om arbeidspsykologi, få konkrete råd og tips til de samtalene som krever litt ekstra av oss for å stå stødigere i fremtidig oppfølging.

Dato 16.04, kl. 0830-1000
Pris per deltaker: kr 990,-

Endring og omstilling – fysisk kurs med psykolog
Krav og behov fra omverdenen gjør at vi må endre og tilpasse oss kontinuerlig. Det kan handle om små daglige tilpasninger og endringer i rutiner, verktøy og organisering, til større endringer ved skifte av eierskap/lederskap, sammenslåinger eller ved oppdelinger av virksomheter og avdelinger. Hvordan er dette for oss? Hva kjennetegner bedrifter som er gode på endring, og hva kjennetegner de som har en svekket evne til både lavskala og storskala endring og utvikling?

Dato kurs: ta kontakt.
Pris per deltaker: kr 1710,-

Psykososialt arbeidsmiljø – digitalt kurs med psykolog
Flere og flere arbeidsgivere setter psykososialt arbeidsmiljø på agendaen. De erfarer at det er store gevinster å hente ved å jobbe forebyggende med denne delen av arbeidsmiljøet. Det er lite som skal til for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet på egen arbeidsplass! På dette kurset tar vi sikte på at du skal få økt kompetanse på normalpsykologi og arbeidshelse, samt grunnleggende kunnskap om hva psykososialt arbeidsmiljø er. Videre vil du bli kjent med hvordan man kan jobbe med dette rent praktisk.  Meld deg på digitalt kurs hvor psykososialt arbeidsmiljø settes på agendaen.

Dato: ta kontakt.
Pris per deltaker: kr 990,-

Sykefravær – digitalt kurs med psykolog
Kurset er for deg som har personalansvar eller jobber med sykefravær. Du vil lære viktige ting om arbeidspsykologi og sykefraværsjobbing og få konkrete råd og tips til fraværsarbeidet i din bedrift.

Dato: ta kontakt
Pris per deltaker: kr 990,-

 

Ergonomi

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?
Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er hovedgrunnen til sykemeldinger og frafall i norsk arbeidsliv. Arbeidsgiver skal ifølge Forskrift om utførelse av arbeid § 23-1 -3 risikovurdere, gi informasjon og lære opp sine ansatte i ergonomisk belastende arbeid. Å jobbe forebyggende vil være svært nyttig både for den ansatte, for virksomheten og for samfunnet. Så hvordan kan du forebygge? Vår fysioterapeut tilbyr:

  • Risikokartlegging muskel- og skjelett, med handlingsplan
  • Opplæring ergonomi – foredrag tilpasset bransje.

Ta kontakt for tilbud.

 

Førstehjelpskurs

Førstehjelpskurs
Kurs (med og uten hjertestarter) som tar for seg det viktigste innen livreddende førstehjelp, samt dekker førstehjelpsdelen for de som jobber med elektriske anlegg.
Dato: neste gang høsten 2024, ta kontakt om dere ønsker info.

  • kl. 1200-1500 – 3 timers førstehjelpskurs – pris per deltaker: kr. 750,-
  • kl. 1530-1730 kurs i bruk av hjertestarter – pris pr. deltaker: 880,-

Vi tilbyr tilpassede kurs ute i bedriften til større og mindre grupper eller egnet sted.
Ta kontakt for informasjon og pristilbud.

 

Påmelding til Mona på mail: mfl@e2.no. Bindende påmelding innen 1 uke før kursstart.

I tillegg tilbyr e2 Helse ulike kurs innenfor HMS og skreddersyr ut fra bedriftens behov. Vi gjennomfører kurs både i e2 Helses lokaler, ute i bedrift eller annet egnet sted for bedriften. Kontakt Mona for mer informasjon på mail mfl@e2.no.