Kartlegging av muskel – og skjelettapparatet, som forebyggende tiltak for arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager.

Våre fysioterapeuter er opptatt av arbeid, og det å holde folk i arbeid.

Dette gjøres blant annet ved en målrettet kartlegging av muskel- og skjelettapparatet som tar utgangspunkt i den ansattes arbeidshverdag, enten om det er jobb med manuelle oppgaver eller stillesittende på kontor. Kartleggingen anbefales som tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Visse arbeidsbelastninger og eksponeringsforhold kan gi økt risiko for muskel- og skjelettplager. Veldokumenterte sammenhenger mellom eksponeringsforhold og økt risiko er bl.a.:

  • Arbeid over skulderhøyde à nakke- og skulderplager
  • Arbeid på huk og på knær à ryggplager, hofte- og kneartrose
  • Tungt fysisk arbeid à skulder- og ryggplager, hofte- og kneartrose
  • Ensformig og/eller gjentagende bevegelser à nakke-, skulder- og armplager
  • PC-arbeid à nakke-, skulder- og armplager

Det er av stor verdi å kartlegge om den ansatte har plager knyttet til sine arbeidseksponeringer eller har økt mottagelighet for å få dette. Våre fysioterapeuter vurderer om det er en sannsynlig sammenheng.

Fysioterapeuten får et helhetlig bilde av bevegelsesmønsteret til den ansatte, og hvor mottagelig arbeidstakeren er for de ergonomiske belastningene i arbeidsmiljøet. Kartleggingen inneholder også kroppssammensetningsanalyse, som et hjelpemiddel for bl.a. å vurdere mottagelighet og behov for spesifikk opptrening.

Spesifikk rådgivning gis på grunnlag av funnene i kartleggingen og eksponeringsforhold i arbeidet. Hensikten er å forebygge plager i muskel- skjelettapparatet, samt styrke fremtidig arbeidsevne. Det blir oppmuntret til egeninnsats hos hver enkelt arbeidstaker til å ta ansvar for egen helse og arbeidsevne.

Se hvordan fysioterapeutene våre utfører kartleggingen her.