Hvorfor er avviksrapportering viktig?

Virksomheter som er gode på å rapportere om avvik, har oftere færre ulykker og mer smidige arbeidsprosesser. Dette gir både trygge og sunne arbeidsplasser, bedre arbeidsprosesser og utvikling. I tillegg er det rimeligere å forebygge en å drive med «brannslukking». I verste fall få en alvorlig ulykke.

Avvikshåndtering handler om å oppdage, melde, rette opp og forebygge brudd på helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS). Alle virksomheter skal ha rutiner for dette.

Mange virksomheter er flinke til kvalitetssikring av produkter/tjenestene de leverer og rapporterer om avvik i forhold til dette. Det er veldig bra, men ofte glemmer man HMS-arbeidet. Menneskene er en av bedriftens viktigste ressurser. Et av verktøyene er å benytte seg av avvikssystemet for å kunne forbedre og utvikle bedriftens HMS og menneskenes ressurser.

Bedrifter som er gode på HMS-arbeidet har et konkurransefortrinn både for å rekruttere nyansatte og for å få oppdrag/tjenester.


Hva er egentlig et avvik?

Identifisering av avvik er viktig i det forebyggende HMS-arbeidet, og terskelen for innmelding av HMS-avvik og nestenulykker bør være lav. Skader og ulykker skal alltid meldes. «Du kan aldri få rapportert for mange avvik.»

Avvik kan f.eks. være:

  • helseskadelig støy og støv
  • manglende kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøet
  • manglende arbeidsutstyr
  • manglende opplæring
  • at kjemikalier blir håndtert eller lagret feil
  • brudd på rutiner og instrukser
  • en arbeidssituasjon som fører til psykiske plager

Concept of repair of sewage, underground utilities, water supply system, cable laying, water pipe accident

A male worker wearing work boots in a warehouse walking into a liquid spill on the floor.

Cropped shot of a stressed businessman sitting at his deskhttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pi/shoots/783721.jpgNestenulykker er uønskete hendelser som under andre omstendigheter kunne ført til en ulykke med skade på personer, miljø eller bygninger/materiell/utstyr.
Dette skjer oftere en ulykker og bør rapporteres.

Ulykker er uønskede hendelser som fører til skade på personer, miljø eller bygninger/materiell/utstyr.

Dette er effektene av god HMS-avvikskultur: bidra til ett bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær, reduserte kostnader, redusert risiko og færre uønskede hendelser.

De aller fleste bedrifter synes det er utfordrende å få til gode rutiner avviksrapporteringen.
Vi som bedriftshelsetjeneste kan bistå dere med dette.

TA kontakt med vår bedriftshelsetjeneste avd. for en uforpliktende prat!

 

Her er finner du mer nyttig informasjon fra bedriftshelsetjenesten på e2 Helse:

 

1