Hvordan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?

Arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager er hovedgrunnen til sykemeldinger og frafall i norsk arbeidsliv. Det er belastende for den ansatte, og gir økte kostnader og tapt produktivitet for bedriften. Så hva kan gjøres for å forebygge dette?

Stort sett alle har kjent på en og annen plage fra muskel og skjelettapparatet i løpet av livet. De fleste plagene kommer, og går over av seg selv. Men når arbeidet fører til, eller forsterker allerede oppståtte plagene ser vi at dette kan føre til større utfordringer i arbeidslivet.

Arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager kan komme når arbeidet fører til fysiske eller psykiske belastninger som er større enn det kroppen tåler. For å unngå at dette skjer, er det viktig at virksomhetene har oversikt over hvilke faktorer i arbeid som øker sannsynligheten for plager. Vi vet at årsaken er sammensatt og man bør derfor vurdere både fysiske, organisatoriske, psykososiale og individuelle forhold som er av betydning.

Arbeidsgiver skal ifølge Forskrift om utførelse av arbeid § 23-1-3 risikovurdere, gi informasjon og opplæring i ergonomisk belastende arbeid til sine ansatte.

Bedriftshelsetjenesten på e2 Helse kan bistå din virksomhet med å risikokartlegge muskel- og skjelett belastning, informere om hvilke forhold på din arbeidsplass som øker sannsynlighet for å få plager og hva som er smarte tiltak for å redusere belastning. Dette vil gi en forebyggende effekt.

En annen viktig del av det forebyggende arbeidet tilknyttet arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager er opplæring og informasjon til arbeidstakerne om belastninger i arbeidet, arbeidsteknikker, hva som skal til for å være «rustet» til å tåle eksponeringene i arbeid, samt bruk av hjelpemidler og verneutstyr.

Arbeidsgiver har et ansvar for å legge til rette for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og arbeidstaker skal medvirke ved de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Å jobbe forebyggende skaper trygge og fornøyde ansatte, det vil være nyttig for virksomhetene og for samfunnet. «Fornøyde folk yter mer».

Nyttig nettside om tema ergonomi:

 

Trenger du hjelp til dette arbeidet? Vår fysioterapeut kan tilby raskt og effektiv eksperthjelp med følgende:

 

 • Risikokartlegging muskel- og skjelett, med handlingsplan kr. 2572,-

Inkl. forberedelse 1 time og gjennomføring ute i bedrift 1 time.

Prisen gjelder for bedrifter med avtale om Basispakke 1 og varierer

etter virksomhetens størrelse. Ta kontakt for tilbud.

 

 • Opplæring ergonomi – foredrag tilpasset bransje kr. 2572,-

Inkl. forberedelse 1 time og gjennomføring ute i bedrift 1 time.

Kjøretid og kjøregodtgjørelse kommer i tillegg. For dere som ikke har bedriftshelsetjeneste avtale med oss, ta kontakt så gir vi dere et tilbud. 

 

Innhold i opplæringen:

 • Hva er ergonomi?
 • Ergonomiske prinsipper.
 • Sammenhengen mellom arbeidsbelastning og muskel og skjelettplager.
 • Kjennskap til vurderingsmodeller og lovverk.
 • Hva skal bedriften gjøre, og hva skal arbeidstaker gjøre?
 • Hvordan jobbe på en hensiktsmessig og forebyggende måte ifht. manuelt arbeid.
  • Arbeid over skulderhøyde
  • Arbeid på huk og bøyd stilling
  • Repetitivt arbeid
  • Vanskelige arbeidsstillinger/ Plassmangel ved enkelte type arbeid
  • Tunge løft
  • Vibrasjoner
 • Hjelpemidler
 • Praktisk råd og gjennomføring.

 

Ta kontakt med vår dyktige fysioterapeut Anette H. Henriksen på mail: ahh@e2.no  eller på tlf. 90 22 88 03, for mer informasjon og tilbud.

Portrett Anette H. Henriksen