Hva gjøre en arbeidspsykolog?

Jeg heter Karianne Kalseth Christensen, og jobber som psykolog ved e2 helse. I tillegg til oppfølging av pasienter i klinikk så er jeg klar for å bidra inn i bedriftene som er tilknyttet bedriftshelsetjenesten ved e2 Helse.  Jeg har spesialisert meg i klinisk arbeidspsykologi.

Deltagelse og mestring i arbeidslivet er en av de viktigste terapeutiske faktorene jeg vet om innen psykologisk behandling. Og forskningen støtter meg i den uttalelsen.  Fravær fra jobb kan i det lange løp øke risikoen for at plager utvikler seg til lidelser. Så vel som å jobbe med forebygging av fravær for den enkelte, så handler det om å skape arbeidsmiljø og kulturer som gjør at man kommer på jobb til tross for at livet butter imot.

Norges arbeidsmiljølov stiller spesifikke krav til både det fysiske og det psykiske arbeidsmiljøet. Visste du at ca. 23 % av sykefraværet skyldes psykiske lidelser. Ref. Sykestatestikk NAV – diagnoser for 2022 . Videre vil om lag halvparten av oss oppleve en psykisk lidelse i løpet av vårt liv, og tallet er enda større når det gjelder det å erfare psykiske plager som nedstemthet, nervøsitet, stressplager og slitenhet.  Disse henger også ofte tett sammen med muskel- og skjelettplager, som er årsak til den største delen av sykefraværet.

Gjennom å benytte seg av en arbeidspsykolog så vil dere kunne forebygge gjentagende og nye sykefravær. Jeg kan hjelpe til med å:

 • bidra til å øke og bedre arbeidsfunksjonen for de som opplever psykiske helseplager.
 • være med på kartlegging og utvikling av tiltak for å utvikle et godt arbeidsmiljø.
 • undervise og overføre viktig og enkel kunnskap om normalpsykologi og arbeidspsykologi (og innen en rekke mer spesifikke tema, spør oss!), slik at dere opplever dere tryggere og stødigere i å håndtere hverdagens oppgaver med miljø og personal.

Generelt jobber en arbeidspsykolog med:

 • Utredning og kartlegging av arbeidsdeltakeres helsetilstand og arbeidsevne
 • Kunnskapsformidling om normalpsykologien som preger alle mennesker uavhengig av rolle i arbeidslivet, og hvordan dette også i stor grad er med oss inn i arbeidslivet.
 • Tiltak som bidrar til arbeidsdeltakelse for personer med nedsatt arbeidsevne
 • Kunnskapsformidling om arbeid og psykisk helse for ledere, mellomledere, verneombud og tillitsvalgte. Veiledning i konkrete saker som omhandler arbeid og psykisk helse.
 • Opplæring og veiledning i sykefraværsjobbing
 • Faktorer på arbeidsplassen som virker helsefremmende og sykdomsfremkallende
 • Sammenhenger mellom forhold i arbeidsliv og utvikling av helseplager
 • Behandlingsmetoder for psykiske lidelser
 • Arbeidsmiljø

Er du leder eller verneombud som trenger hjelp med det psykososiale arbeidsmiljøet eller sykefravær, send meg en mail så tar jeg kontakt med deg.

Hilsen Karianne
Mail: kkc@e2.no

20220629 E2 Helse Portretter Karianne