HMS-KURS FOR VERNEOMBUD OG AMU REPRESENTANTER

Kurset passer for deg som er nyvalgt verneombud, medlemmer av AMU, mellomledere og andre som ønsker oppfriskning.
*Kurset dekker kravene til verneombuds- opplæring og AMU-opplæring, ihht. Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrift. Det kreves ingen forkunnskaper

Kurset går over 2 dager.

 • 10.-11. september
 • kl. 08:00-1600
 • Sted: e2 Helse, Jotun arena, Nygårdsveien 84 i Sandefjord
 • Kursholdere: James Thorpe/yrkeshygieniker, Anette H. Henriksen/fysioterapeut, Karianne Kalseth Christensen /arbeidspsykolog og Andreas Bjørang/arbeidsmedisiner
 • Pris pr. kursdeltaker: 6.900,- inkl. enkel lunsj og kaffe.

Bindende påmelding til Mona på mail; mfl@e2.no innen 1 uke før kursstart. 

Læringsmål, kursinnhold og metoder

Ha kunnskaper og ferdigheter om:

 • hva HMS er?
 • hvordan HMS arbeid og internkontroll fungerer som styrings-system.
 • hvordan finne frem til og benytte ulike hjelpemidler, deriblant lover og forskrifter.
 • hva som er leders og verneombudets rolle i HMS-arbeid.
 • arbeid og helse (sykefravær, sykenærvær, oppfølging og tilrettelegging.)
 • metoder og prosesser for godt HMS-arbeid.
 • forebyggende og godt vernearbeid.
 • systematisk HMS arbeid gir konkurransefortrinn.

Dette er ett kurs som gir kompetanse for godt HMS-arbeid for verneombud /AMU-deltaker og trygghet i rollen i hverdagen. Kurset tilpasses etter kursdeltakerne/bransje slik at det blir relatert til arbeidshverdagen.

Etter kurset får man deltakerbevis. Deltakerbeviset benyttes som dokumentasjon for nødvendig opplæring i HMS for verneombud og medlemmer av AMU.

*Vi ønsker å minne dere om opplæringskravene for verneombud og AMU-representanter er satt til 40 timer av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, Kapittel 3. Kravet om antall timer opplæring kan fravikes dersom arbeidsgiver og arbeidstakere mener at risikoforholdene tilsier dette, og det kan dermed være kortere/lenger opplæring enn 40 timer om nødvendig. Mal for en slik avtale som kan benyttes mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, sendes i forkant av kurset.

Ettersom kurset vårt (inkludert etterarbeid) kan være kortere enn 40 timer må det avsettes noe tid til etterarbeid/internopplæring hos dere dersom det ikke foreligger en avtale om kortere opplæringstid. Dette gjelder også dersom arbeidstakerne ønsker 40 timers opplæring av verneombudet.