HMS-kurs for ledere – 1 dag – e2 Helse 2023

– “Bli etterpåklok i forkant!”

Kunnskap er ferskvare. – nå, mer enn noen gang. Endrede rammebetingelser gir behov for oppdatering og/eller å lære mer.
Det å være leder og/eller operativ leder, stab, prosjektledelse – uansett nivå, kan være krevende.
Bygg kompetanse som gir god praktisk nytte tilbake i din hverdag. God kunnskap om HMS-reglenes virkemåte og handlingsrom gir deg trygghet som leder.
Det å ha kontroll på hvordan f.eks. HMS-regler virker og påvirker er viktig. Bruk det til et konkurransefortrinn og et godt ledelsesverktøy.
Ledere som kan, forstår og vil, er meget ettertraktet.
Stikkord her er: samspill, motivasjon, måloppnåelse, resultater ….

Neste kurs er:

 • Dato:   25. april 2023
 • 08:00-1600
 • Sted: e2 Helse, Release Arena, Nygårdsveien 84 i Sandefjord
 • Kursholder: Kolbjørn Jensen
 • Pris pr. kursdeltaker: 4990,- inkl. enkel lunsj.

 

Bindende påmelding til Mona på mail; [email protected] innen 1 uke før kursstart. 

Det kreves ingen forkunnskaper.

Kursinnhold, metoder og læringsmål

Dette er et kurs som gir kompetanse for hverdagens ledelse og trygghet i rollen.
Daglig leder kan med fordel ta kurset sammen med sine mellomledere – dette gir gevinst i hverdagen hvor samtalene blir mer nyttige, utviklende og drivende i etterkant, – det bygger laget.
Det er OK med e-læring osv., men ett godt kurs utviklet for og gjennomført som «klasserom» gir veldig god læring, mulighet for å tilpasse, svare, diskutere og ikke minst utvikle nettverk.
Vi skreddersyr kurset etter kursdeltakerne og vi har små grupper.

Hvem bør ta kurset?

 • Du som er daglig leder/arbeidsgiver skal, som kjent, dokumentere opplæringen og dette kan ikke delegeres til andre funksjoner.
  – opplæringen er personlig og følger deg.
 • Kurset er tilpasset hverdagen til alle som er ledere og/eller mellomledere– uansett nivå.
  Eksempler; HR/Personal, rådgiver, prosjektledelse på alle nivåer, controller-funksjon, arbeidsledere og rådgivere ++

Felles for ledere er at de skal dokumentere kunnskap og ferdigheter innen systematisk HMS-arbeid.
Det er daglig leders/arbeidsgivers ansvar å påse at alle arbeidstakere som har som oppgave å enten lede eller kontrollere andre arbeidstakere – uansett nivå, har tilstrekkelig kompetanse.

Kurset dekker kravene til lederopplæring iht. Arbeidsmiljølovens §3.5 og sikrer at deltakerne får godkjent og kompetansegivende opplæring som de vil ha nytte av i alle sammenhenger videre i sin lederhverdag.

Læringsmål – hva sitte du igjen med;

 • Du er blitt mer “etterpåklok i forkant”.
 • Du vet mer og mye. Du utvikler faktisk kompetanse, bidrar mer og bedre i diskusjoner, planer, prosesser og tiltak.
 • Du har fått kunnskap i og rundt hvordan HMS-arbeidet fungerer som verktøy og styrings-system hos deg.
 • Hvordan jobbe med «HMS» som et lederverktøy – hva ER egentlig HMS? – hva mer enn «helsa» er det godt for?
 • Service og kvalitet – hvordan bruke dette inn i hverdagen og hva forteller avvik deg egentlig.
 • Effektive tiltak som gir gevinst operativt og økonomisk.
 • Du vet mer om barrierekontroll og muligheter i det.
 • Sykefravær og nærvær – to sider av samme sak? Kunnskap om regelverk, tips på oppfølging og ettersyn med og rundt fravær, bakenforliggende regelverk og muligheter samt plikter. ” Hvordan utøve plikten.”
 • Hvordan kan jeg som leder bruke informasjon jeg allerede har, til å bli etterpåklok i forkant?
 • Du blir mer målrettet, tiltak gir effekt og organisasjonen trives mer – godt for alle inklusive bunnlinjen din.
 • Mange nye og fine måter å lære seg å bruke «arbeidsmiljøet» på.
 • Helsefremmende og sikkerhetsfremmende tiltak, effektivt og virkningsfullt.


… en spennende dag.

Vi gjennomfører kurset i undervisningsrom for å kunne utveksle tanker og erfaringer/refleksjoner, spørre samt lære på tvers og skape nettverk.

e2 Helse har kaffe og litt annet i rommet underveis og vi spise lunsj sammen.

Vi gjør det vi kan for å gjennomføre på en god og forsvarlig måte. Vi følger til enhver tid myndighetenes smittevernstiltak.

Meld deg på i dag, det er få plasser pr. kurs.