HELSETJENESTER I BEDRIFT

 

e2 Helse sine fysioterapeuter er aktive ute i bedrift.

40% av sykefraværet i Norge skyldes muskel- og skjelettplager, så her er forebyggingspotensialet stort! Vi ønsker å bidra til at din bedrift får redusert sykefravær tilknyttet muskel og skjelett.
Våre behandlere har et stort fokus og mye kompetanse på arbeidshelse. Vi tilbyr tjenester ute i bedriften, som vil spare de ansatte og bedriften for mye tid.

Målet er å gjøre hver ansatt rustet til å tåle den belastningen som arbeidet krever, og med det bedre de ansattes helse og redusere sykefraværet i bedriften. Vi kartlegger situasjonen, veileder de ansatte og setter i gang tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte muskel-skjelettplager.

Fysioterapeutene er opptatt av å formidle kunnskap om sammenheng mellom arbeidseksponering og plager i muskel- og skjelett-apparatet.  De har god kjennskap til den ansattes arbeidsbelastning, og vet hvilke tiltak som bør prioriteres.

Våre behandlere jobber kunnskapsbasert og tilbyr:

  • Bevisstgjøring og informasjon om årsakssammenhenger.
  • Undersøkelse og igangsetting av tiltak.
  • Ergonomisk vurdering og tilrettelegging på arbeidsplassen.
  • Individuelt tilpassede øvelser.
  • Organisering av felles pauseøvelser for daglig variasjon i bevegelse og sosialt avbrekk.
  • Treningstimer
  • Foredrag om ergonomiske temaer som er aktuelt på den enkeltes arbeidsplass.
  • Tilrettelegging for sykemeldte.

Vi i e2 Helse har stor tro på at «Førnøyde folk yter mer» og tiltak som dette gir både helsemessige og økonomiske gevinster.

Vårt tverrfaglige samarbeid med bedriftslege og kiropraktor gjør at det er kort vei til å henvise videre til spesialist, røntgen eller MRom dette er nødvendig.

Bedriften sørger for egnet lokale, vi tar med behandlingsbenk og annet utstyr. Enklere og mer praktisk kan det ikke bli!

Vi tar gjerne et møte eller en telefonsamtale for å skreddersy tilbudets innhold. Ta kontakt for priser og informasjon i dag på e-post: helse@e2.no eller tlf. 47 87 65 00.

 

Les om våre fysioterapeuter her!