HAR DU EN ANSATT MED LANGVARIG ELLER HYPPIG SYKEFRAVÆR? DU KAN SØKE OM TILSKUDD TIL EKSPERTBISTAND I SAKEN!

Ekspertbistand er en økonomisk støtteordning og en del av IA-avtalen. Målet er å hjelpe arbeidsgivere med å forebygge og redusere sykefraværet.

Har du en ansatt som har langvarig eller gjentagende fravær, hvor du ikke helt er sikker på riktig vei videre? Har du kjent på behovet for å søke råd hos en nøytral part som kan mye om arbeidsdeltagelse, arbeidsmiljø og arbeidshelse? Det kan du, og du kan også få tilskudd fra NAV for å gjennomføre tiltaket! Tiltaket heter ekspertbistand og innebærer at en med riktig kompetanse blir kjent med arbeidsplass og arbeidstaker, og kartlegger årsak til utfordringer og foreslår konkrete tiltak som skal kunne gjøre arbeidstager i stand til å uføre sitt arbeid. Eksperten skal primært gi bistand på arbeidsplassen, og støtte opp under samhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ekspertbistand er svært nyttig i saker hvor en ansatt har langvarig eller hyppig gjentagende sykefravær. Merk at arbeidstakeren ikke må være sykemeldt når du søker tilskudd, men du må ha vurdert at det er fare for gjentagende fravær.

Praktisk:

Både du og arbeidstakeren skal ha forsøkt å løse utfordringene uten å lykkes, og både du og arbeidstakeren skal sammen ønske hjelp.  Arbeidsgiver kan få innvilget et tilskudd til ekspertbistand for å redusere sykefraværet for enkeltpersoner med inntil ca. kr. 23 000,- av NAV.  Det kan også være aktuelt at eksperten kartlegger kompetanse og ferdigheter hos arbeidstakeren.

Hvem er så denne eksperten?

Eksperten skal ha kompetanse på arbeid og helsefeltet og kan bistå i saker som omhandler. På e2 Helse har vi god kompetanse på følgende:

  • relasjoner og kommunikasjon på arbeidsplassen
  • sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
  • muskel og skjelett/ergonomi
  • konflikthåndtering
  • omstillingsarbeid
  • arbeidsevne- og arbeidsplassvurdering
  • karriereveiledning

Bedriftshelsetjenesten kan benyttes når det ikke er en del av basistjenester, AML §3-3.

 

Les mer om tilskuddet og hvordan gå frem på NAV:

https://arbeidsgiver.nav.no/veiviserarbeidsgiver/tiltak/ekspertbistand#Kort-om-ekspertbistand

Les om ekspertbistand på idebanken.no:

https://www.idebanken.org/ekspertbistand

 

Er du nysgjerrig på eksempler hvor ekspertbistand har blitt brukt, eller ønsker å sparre med oss om en mulig sak til ekspertbistand? e2 Helse har god erfaring med tiltaket og med oppfølging i sykefravær.  Ta kontakt med Cecilie på e2 Helse, mail: cvb@e2.no eller tlf. 977 29282 for en uforpliktende prat om muligheter for deres sykemeldte.

Nyttig kurs for ledere, HR og verneombud