Få hjelp til å mestre psykiske helseplager og stress.

De fleste av oss vil i løpet av livet oppleve at det lugger litt – både psykisk og fysisk. Vi kan kjenne at vi er trøtte, nedstemte, urolige, engstelige, stresset, anspente og vi kan kjenne kroppslige plager og smerter. Vi kan også plages av konkrete tilbakevendende tanker, følelser og redsler. Vi kan befinne oss i akutte livskriser, og vi kan oppleve mer langvarig trøbbel med stress i privatlivet og på jobb. Stort sett er vi rustet til å stå i en rekke varierte situasjoner og vi har erfart at plager kan komme å gå. Vi kan allikevel bli vippet av pinnen dersom plagene vi erfarer vedvarer og oppleves vanskelig å håndtere.

I tøffe perioder kommer ofte bekymringstanker, negative tanker og sterke negative følelser. Oppmerksomheten vår kan fanges av det vanskelige, og bekymringer og tankekjør kan begynne å oppta tiden vår. Vi kan vikle oss inn i forskjellige forsøk på å kontrollere det som gjør oss urolig gjennom å tenke mye på det, eller å forsøke å unngå å tenke og føle i det hele tatt. En økt stressrespons og vedvarende stressplager vil kunne være konsekvens av disse forsøkene.

Ved å lære litt om normalpsykologiske prosesser og hvordan vi mennesker fungerer så kan vi raskt erfare å stå noe tryggere i periode hvor det lugger ekstra. Vi kan bli kjent med lure måter å møte vansker på, og bli klar over konsekvensene av de litt mer uheldige strategiene vi mennesker kan benytte oss av.  Vi kan med dette forebygge at plagene utvikler seg til å bli mer trøblete enn de allerede er. Vi kan unngå at vi ender opp med å legge ekstra sten til den byrden vi allerede har.

Psykiske helseplager, kroppslige plager og smerter kan oppleves svært belastende å gå med over tid.  Vi kan oppleve et behov for å finne ut av plagene, komme til bunns i hvorfor det er som det er, forhindre forverring og kontrollere videre forløp. Disse behovene stammer ofte fra at vi blir oppmerksomme og svært opptatt av det som skjer oss (hvorfor har jeg det slik?) eller at vi opplever plagene som veldig skremmende (dette kan ikke være bra for meg!). Vi mennesker kan ty til grubling og bekymring fordi vi tenker at det kan hjelpe oss å finne ut av og løse vanskene. Eller så kan vi oppleve tap av kontroll og sikkerhet, og erfare at det er tankene og følelsene våre som kontrollerer oss! Alle disse mekanismene kan det lønne seg å bli mer klar over for å finne ut:

  • Hvordan er det jeg håndtere dette som livet kaster min vei?
  • Hvordan forholder jeg meg egentlig til vanskelige tanker og følelser?
  • Hvordan reagerer jeg når jeg kjenner usikkerhet og stress?

Målet i samtale med psykolog er å finne måter å møte hverdagen, kroppen og sinnet på som ikke gjør at man opplever mer stress og vanskeligheter enn man trenger.  For det er slik at en del av de tankeprosessene som er nevnt i teksten over paradoksalt nok kan være de som er med å opprettholde og forsterke en egentlig normal og forbigående stressrespons, og gi en ond sirkel som skaper mer plager og usikkerhet. Det krever mye å heve blikket for å se hvordan dette virker i eget liv, men sammen med en samtalepartner så kan man begynne dette viktige arbeidet.

Ønsker du som leder eller enkeltindivid å få hjelp til dette? Vår psykolog Karianne kan bidra sammen med deg til at du får det bedre i hverdagen.

Ønsker du time hos Karianne, book HER 20220629 E2 Helse Portretter Karianne
Hos e2 Helse, kan du benytte helseforsikring.

Vi bruker mye tid på jobb. Karianne har spesialisering i arbeidspsykologi og bistår bedrifter med ulike temaer/situasjoner.  Ønsker du en uformell prat om hva hun kan gjøre i din bedrift, kontakt avd. leder for bedriftshelsetjenesten ved Cecilie V. Bakke på mail: cvb@e2.no, så avtaler vi et tidspunkt.

 

Hva gjør en arbeidspsykolog?
e2 Helse styrker teamet med psykolog
Invitasjon til frokostseminar 10.11 om psykisk helse og sykefravær