Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli 2024!

Fra  1. juli 2024 trer det i kraft flere endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder krav til arbeidsavtaler. 

Ny informasjon som skal inkluderes 

I forbindelse med lovendringen er det nå flere opplysninger enn tidligere, som skal inn i arbeidsavtaler fra og med 1. juli 2024. Videre settes det nå krav om at alle avtaler skal foreligge skriftlig senest 1 uke etter oppstart.  

I tillegg til dagens krav, skal arbeidsavtalene fremover blant annet oppgi:  

  • om arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted, 
  • lengden på eventuell prøvetid ved midlertidig ansettelse, 
  • fremgangsmåte ved oppsigelse, 
  • ulike lønnselementer, 
  • varierende og periodevis arbeidstid, 
  • ordninger for vaktendringer og overtid, 
  • innleiers identitet, dersom arbeidstaker leies ut, 
  • rett til kompetanseheving, 
  • ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver betaler for. 

Målet med lovendringen er å tydeliggjøre arbeidsvilkårene og gi forutsigbarhet for partene på arbeidsplassen, samt for det norske rettsvesenet. Videre skal endringene styrke arbeidstakers rettigheter ved å gi økt klarhet, trygghet og forutsigbarhet i arbeidsforholdet. For mer informasjon om kravene til innhold, les her. 

Trenger vi å oppdatere eller fornye våre nåværende arbeidsavtaler? 

Lovendringen har ikke tilbakevirkende krav, og gjelder kun for nyansatte som ansattes fra og med 01.07.2024 

Det stilles dermed ikke krav om at avtaler som er inngått før den tid skal oppdateres. Arbeidstakere kan derimot be arbeidsgiver om å få oppdatert arbeidsavtalen sin til dagens krav. I slike tilfeller skal arbeidsgiver oppfylle kravet innen 2 måneder. 

Mal for arbeidsavtale
I forbindelse med lovendringen har Arbeidstilsynet utarbeidet en enkel mal som oppfyller de nye kravene om informasjon. Denne finnes på flere ulike språk som for eksempel Engelsk, Polsk, Litauisk, Ukrainsk, Vietnamesisk, Arabisk med flere. Malene finner dere her. 

 Dette kan bedriftshelsetjenesten hjelpe deg med!

20220923 E2 Helse 8134