e2 Helses miljø-/bærekraftsprofil

Med bakgrunn i utviklingen av dagens samfunn, har vi i e2 Helse valgt å evaluere egen drift opp mot føringene gitt av FNs bærekraftsmål, i arbeidet mot en bærekraftig fremtid for alle. Av de 17 målene som ble vedtatt i 2015 har vi valgt å prioritere de bærekraftsmålene vi vurderer som de mest vesentlige for vår bedrift, og hvor vi vil kunne ha størst handlings- og påvirkningskraft. Følgende mål ble da vurdert som mest aktuelle for oss hos e2 Helse:

  • Mål 3 – God helse og livskvalitet
  • Mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

 

Mål 3 – Sikre god helse og livskvalitet for alle.

Vi er en bedrift som tilbyr helsetjenester til lokale bedrifter og personer. Da er det naturlig at vi arbeider en del mot bærekraftsmålet om å sikre god helse og livskvalitet, for befolkningen i Vestfold. Som en del av dette arbeidet arbeider vi inn mot kartlegging og forebygging av risiko, skader og ulykke Videre tilbyr vi veiledning og andre tjenester innenfor helse miljø og sikkerhet slik at bedrifter og deres ansatte har en sunn arbeidsplass.

Internt i egen bedrift bidrar vi til at våre egne ansatte har et godt grunnlag for god psykisk og fysisk helse gjennom et trygt og godt arbeidsmiljø, tilrettelagte arbeidsplasser, gratis frukt og grønt samt helseforsikring.

 

Mål 8 – Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Enten vi er ute hos bedriftene eller inne på klinikken arbeider vi daglig med å forebygge og behandle sykefravær. Videre arbeider vi med å tilrettelegge arbeidsforhold for bedriftenes ansatte og veileder bedrifter i arbeidet med å skape et trygt og godt arbeidsmiljø for alle. Dette innebærer at vi har egne interne rutiner og kvalitetssikring for å best mulig kunne tilby våre kunder god behandling og rådgivning.

 

Mål 12 – Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

En viktig del av arbeidet mot bærekraftsmålene inkluderer å redusere forbruket vårt. Dermed har vi som bedrift gått inn for å redusere forbruket og forbruksmønstrene våre. Tiltakene våres her som allerede har tredd i kraft er at vi leaser inventar, bruker inventar og elektronikk over lengre perioder (> 5 år) og gjenbruker inventar vi ikke benytter oss av lenger. Videre reduserer vi mengden strøm vi bruker ved å bytte ut eldre armaturer og , samt å slukke alle lys og slå av varmeovnene før vi drar.

Utenom de eksisterende tiltakene har vi som mål å iverksette følgende tiltak;
innkjøp av miljø-sertifiserte produkter, redusere og utfase papirbruk (papirløs virksomhet), minimere mengden skylagring som benyttes for å redusere serverens strømforbruk, forbedre/utvide kildesorteringssystemet på huset i samarbeid med gårdseier.

 

Andre handlingsområder

Selv om vi hos e2 Helse har valgt ut tre bærekraftsmål er det flere andre mål hvor vi allerede har tiltak på plass eller ønsker å forbedre vår drift fremover. Innenfor likestilling skal vi å være en arbeidsplass med konkurransedyktige betingelser, gode lønns- og arbeidsforhold uavhengig av kjønn. Bedriften har også nulltoleranse for diskriminering, vold eller utnyttelse av mennesker. Videre har vi flere tiltak som er for å begrense bedriftens klimaavtrykk deriblant:

  • Å tilby våre tjenester til lokale bedrifter i Vestfold for å begrense reiseavstand og -tid.
  • Benytte oss av nullutslippskjøretøy til kundebesøk og ærender.
  • Redusere vår årlige reiselengde ved å tilby elektroniske møter og samtaler med bedriftskunder, samt benytte kollektivtransport i forbindelse med jobbreiser.

 

Dersom du ønsker mer informasjon angående miljøprofilen vår så kan du ta kontakt med avdelingsleder Cecilie Bakke (cvb@e2.no) eller HMS-rådgiver James Thorpe (jayt@e2.no).