Digitalt kurs: Psykososialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen 07.09.23

En bedrift som er opptatt av det psykososiale arbeidsmiljøet har et viktig konkurransefortrinn. Det psykologiske arbeidsmiljøet viser til personers opplevelse av deres arbeidssituasjon og arbeidsinnholdet. Det sosiale arbeidsmiljøet handler mer om samspill og mellommenneskelige relasjoner i arbeidssituasjonen. Til sammen utgjør dette det psykososiale arbeidsmiljøet.  Med den kunnskapen vi har i dag så vet vi at det psykososiale arbeidsmiljøet har enorm innvirkning på arbeidsevne, produktivitet, trivsel og helse.  Når man gransker det psykososiale arbeidsmiljøet så ser man i hovedsak på egenskaper ved arbeidsmiljøet, og ikke individuelle egenskaper hos gitte ansatte.

Det psykososiale arbeidsmiljøet kan være beskyttende mot utviklingen av allmenne psykiske helseplager og muskel- og skjelettplager. Men det har også vist seg å være en stor risikofaktor for lidelser som øker risiko for langvarig sykefravær betraktelig. Det er vår påstand at ved å identifisere faktorer som er beskyttende og fremmende ved egen arbeidsplass, så vil man i større grad kunne verne om dem og sikre at det blir vedlikeholdt. Det handler om å ikke ta det gode for gitt, og forhindre at man mister det i tider med endring og omstilling. Videre er det vår påstand at forebyggende tiltak på arbeidsfaktorer som i stor grad påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet er en lønnsom investering. Til slutt vil en bedrift som er modig nok til å få frem et språk og et nyttig fokus på de faktorene som kanskje allerede skaper vansker på egen arbeidsplass også være i stand til å redusere disse.

For å vite hvordan man skal jobbe med psykososialt arbeidsmiljø så må man første lære litt om hva det er, og så få anledning til å se dette i sammenheng med egen bedrift. Videre må man bli kjent med de faktorene som vi vet i størst grad har innvirkning på denne delen av arbeidsmiljøet, og hvordan man kan jobbe med dette rent praktisk.

Meld deg på digitalt kurs hvor psykososialt arbeidsmiljø settes på agendaen.

  • Pris: kr. 990,- pr. deltaker
  • Dato: 07.09.23
  • Tid: 0830-1000
  • Påmelding sendes til: mfl@e2.no innen 1 uke før kurset.

Kursholder er e2 Helses psykolog Karianne K. Christensen med spesialisering i arbeidspsykologi.

20220629 E2 Helse Portretter Karianne

 

 

VELKOMMEN!

 

 

Kurs med psykolog Karianne i 2023: