Dette kan bedriftshelsetjenesten bistå arbeidsgiver med

Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med de forhold som er arbeidsgivers ansvar i arbeidsmiljøarbeidet.

Dette innebærer å bistå med:

 1. planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
 2. utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 3. kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko
 4. å foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader
 5. å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det
 6. å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte
 7. informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
 8. oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
Ref. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning pgf. 13-2

 

På e2 Helse vil dette temaet hjelpe din bedrift:

 • HMS – rådgiver/fysioterapeut – Anette H. Henriksen
 • HMS – rådgiver /sykepleier – Mona F. Lystad
 • Avd. leder BHT/ HMS og HR-rådgiver – Cecilie V. Bakke
 • Bedriftslege Andreas Bjørang og lege Marianne Burkeland-Matre
 • Psykolog – Karianne Kalseth Christensen
 • Yrkeshygieniker – James A. Y. Thorpe
 • Helsesekretær – Monica Haugen

Ta kontakt med e2 Helse bedriftshelsetjeneste avdeling HER for å få avtale et uforpliktende samtale om hva e2 Helse kan bistå dere med.

20170522 e2 Helse DSC7910

beskjert2

bilde (1)2020- MEDARBEIDERUNDERSØKELSE