Personalsamtalene du unngår -“den vanskelige samtalen” Digitalt kurs 29.08.24

Konstant god flyt er ikke normalen i jobbhverdagen. Med jevne mellomrom stanger vi litt og årsakene kan være mange. Vi står i endring, omstilling, arbeidsmoralen varier, noen er engstelige, noen er misfornøyde, noen er slitne, noen har vondt og noen er utålmodige.  Det kan også være endringer i det psykososiale arbeidsmiljøet som gir oss nye utfordringer. Svært ofte går det seg til, som det ofte gjør i livet. Men det kan være avgjørende å vite når man skal ha hendene på ryggen og akseptere uro, og når man absolutt må trå til som leder. Unnvikende ledelse og berøringsvegring kan gi grobunn for at utfordringer vokser seg større og vanskeligere med tiden. Ofte er det helt nødvendig og ta en samtale med en ansatt, eller med en gruppe ansatte.

Hva gjør du som leder dersom du har en ansatt det er vanskelig for deg og andre å samarbeide med? Hvordan snakker du med en ansatt om har påfallende bruk av egenmeldingsdager? Hva gjør du hvis du er bekymret for en ansatt? Hvordan kan du forhindre at et sykefravær blir langvarig?

Samtaler kan bli vanskelige hvis det er mange følelser til stede hos en eller begge parter. Andres følelser kan påvirke oss, og vi kan selv kjenne usikkerhet og ubehag. Har du valgt å være leder så har du valgt å stadig ha medarbeidersamtaler, avklaringssamtaler eller oppfølgingssamtaler.  Dersom du går inn i en samtale med de beste intensjoner og fremstår ekte og rolig så er sannsynligheten stor for at samtalen vil bli nyttig. Det å være ekte kan ha sammenheng med å fremstå og oppleves menneskelig. Dette er egenskaper som er svært virksomme i dialog, men som dessverre ofte overskygges av vårt behov for å virke sikre og under kontroll. Det kan være nytt for oss å tenke at vi gjennom å avsløre mer av oss selv til syvende og sist fremstår som mer modige og stødige ledere. Ledere som vekker tillitt og er til å stole på.

Det er flere gode råd man kan følge for å gjøre samtalene med medarbeiderne så nyttig og virksom som mulig. Ønsker du å lære mer om akkurat dette, og fordype deg mer spesifikt i noen av problemstillingene fra arbeidslivet som nevnes over?

Meld deg på digitalt kurs om de viktige og vanskelige samtalene. Ledere, mellomledere, tillitsvalgte og verneombud må ofte ta viktige samtaler som oppleves vanskelige.  Ofte ser vi at disse samtalene blir utsatt eller unngått – hvorfor blir det slik?  På dette kurset vil du få lære mer om normalpsykologien som preger oss alle uavhengig av hvilken rolle vi har på arbeidsplassen. Det vil gjøre deg i stand til å bedre forstå dine ansatte. Du vil lære viktige ting om arbeidspsykologi, og få konkrete råd og tips til de samtalene som krever litt ekstra av oss.  Målsettingen med kurset er at du skal oppleve å stå stødigere i fremtidig oppfølging av medarbeidere, og slik forhindre situasjoner som blir tidkrevende og kostbare.

  • Pris: kr. 990,- pr. deltaker
  • Dato: 29.8.24
  • Tid: 0815-0900
  • Påmelding sendes til:  mfl@e2.no innen 1 uke før kurs.

Kursholder e2 Helses psykolog Karianne K. Christensen med spesialisering i arbeidspsykologi.

20220629 E2 Helse Portretter Karianne

 

 

VELKOMMEN!