Arbeidstakere på Sørlandet, i Telemark og Vestfold har blitt friskere

Arbeidstakerne på Sørlandet, i Telemark og Vestfold er friskere nå, enn under koronaen. Det viser en undersøkelse utført av Norstat for bedriftshelsetjenestene i Norge. Andelen som aldri har hjemmekontor har økt fra 17 til 56 prosent. 

Andelen arbeidstakere med fysiske eller psykiske plager har gått betydelig ned på et år. Det er en gledelig utvikling og vi antar at mye av dette kan tilskrives at de fleste er tilbake i en normal arbeidshverdag, sier daglig leder/bedriftslege Andreas Bjørang hos e2 Helse.

Bedriftshelsetjenestens bransjeforenings årlige undersøkelse viser at plagene har blitt betydelig redusert, både sammenliknet med 2021 og 2022.

I 2021 hadde en av fire arbeidstakere på Sørlandet, i Telemark og Vestfold opplevd skulderplager det siste året. Nå er andelen en av tyve. Flere enn to av ti sa de hadde følt seg sliten i lengre perioder i 2021. I 2022 var andelen 11 prosent, og nå sier ti prosent det samme. Antall ryggplager har også gått ned fra 2021, fra 23 til seks prosent og andelen som har opplevd plager i armer og hender er redusert fra 25 til fire prosent.

– Undersøkelsene viser at vi  har langt færre plager nå, enn da mange satt ved kjøkkenbordet, i stua, ved sengeenden eller i et lite kott. Det interessante med tallene er primært de positive sidene ved hjemmekontor, som fleksibilitet, fjerning av reisetid og bedre konsentrasjon blitt trukket frem. Problematiseringen av de skadelige konsekvensene av hjemmetilværelsen har over tid blitt underkommunisert, sier Andreas Bjørang.

Sosialiseringen på arbeidsplasser på Sørlandet, i Telemark og Vestfold er nok ikke alene årsaken til at andelen med plager har blitt betydelig redusert, men at en tilværelse med tilpasset arbeidsplass og samvær med kollegaer har hatt en positiv effekt, er Andreas Bjørang ikke i tvil om. For i 2022 sa 17 prosent at de aldri hadde hjemmekontor. I dag er andelen økt til mer enn halvparten. Når disse tallene sammenstilles med nedgangen i plager og også våre erfaringer, er det en klar sammenheng, sier NN.

e2 Helse AS anbefaler ledere å bruke resultatene fra undersøkelsene for å innføre tiltak i virksomhetens HMS-arbeid.

– Å kreve at medarbeiderne har flere dager på arbeidsplassen vil være et godt forebyggende tiltak. Det gjelder også nyansatte. I dag er det kun elleve prosent av arbeidsstokken på Sørlandet, i Telemark og Vestfold, som har hjemmekontor minimum tre dager i uken.

Bransjeforeningens undersøkelse viser at muskel- og skjelettplager, samt psykiske plager fortsatt rammer mange. I de siste årene har de også stått for den største andelen av sykemeldinger i Norge.

– Å få folk tilbake på kontoret kan bidra til å få dem ned. Derfor er det ingen grunn til ikke å ta en ny runde om hvilke retningslinjer virksomheten skal ha for hjemmekontor. Undersøkelsene viser klart hva som er minst plagsomt, sier Andreas Bjørang.

Trenger dere hjelp? Ta en uforpliktende prat med oss for sparring og veiledning. Kontakt Cecilie på tlf. 977 29282 eller cvb@e2.no.

 

Les også:

Hva er egentlig godt arbeidsmiljø?

Visste du at alle bedrifter skal risiko vurdere psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø?

Dette kan bedriftshelsetjenesten bistå arbeidsgiver med?