Helse

e2 Helse BHT bidrar til at aktiviteter og tiltak utarbeides sammen med ledelsen og ansatte, for å utvikle faktorer som fremmer ansattes totalhelse. Det utføres målrettet helseovervåkning i samarbeid med bedriften, og iht. lov og forskrift.

  • Legeundersøkelse
  • e2 Formtest – standardiserte tester for kondisjon og fysisk funksjon
  • Evaluering av bevegelsesapparatet
  • VO2 maks – kondisjonstest
  • Kroppssammensetningsanalyse (InBody 720)
  • Foredrag om kosthold/trening/helse
  • Trening/behandling/massasje, evt. på arb.plassen
  • Individuell oppfølging
  • Helseplan
  • Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Arbeidstakere har ulike forutsetninger for å tåle ulike arbeidsoppgaver, og vi er derfor svært opptatt av å kartlegge den fysiske funksjonsevnen til de ansatte.

I kartleggingen benyttes standardiserte fysiske tester til å avdekke begrensninger eller svakheter i kroppen naturlige bevegelser, som igjen ses i sammenheng med fysiske utfordringer og krav på arbeidsplassen.

De ansatte får individuelle råd om forebyggende og helsefremmende tiltak, som igjen kan bidra til å fremme trivsel og mestring i arbeidet.