Bedriftshelsetjeneste

2017-03-23 e2 Helse AS virksomhetsområder

Bedrifter som tar godt vare på sine  ansatte har økt sannsynlighet for å lykkes! Folk som har det bra yter mer!

e2 Helse bedriftshelsetjeneste har lang erfaring med å bidra til et godt arbeidsmiljø, som igjen kan føre til økt lønnsomhet og suksess for våre kunder.

Har du råd til å la være?

Logo Godkjent BHT

Lystad Spesialinnredning «Vårt samarbeid med e2 Helse som bedriftshelsetjeneste har økt ledelsens og de ansattes fokus på det forebyggende og utviklende, både fysisk og mentalt. e2 Helse oppleves som effektive og profesjonelle – deres positivitet og gjennomføringskraft setter vi stor pris på.»

Privatmegleren logo

«Vårt samarbeid med e2 Helse gjennom formtester og helseundersøkelse øker fokuset hos de ansatte på riktig kosthold, trening og holdninger. Dette bidrar til lavere sykefravær og økt lønnsomhet i bedriften. God helse, både fysisk og mentalt, er en forutsetning for å lykkes i en konkurranseutsatt bransje som eiendomsmegling. e2 Helse gjør en utmerket jobb med våre ansatte, og vi kan varmt anbefale dem videre til andre bedrifter.»

logo_matborsen

«Vi tror at vårt samarbeid med e2 Helse har vært med på å redusere sykefraværet. Årlige formtester er med på å gjøre de ansatte mer bevisst på egen helse, og inspirerer til egeninnsats. Mulighet for konsultasjoner med kort ventetid er en stor fordel, for å forebygge skader og mulige sykemeldinger.»

last ned

«Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med e2 Helse sin bedriftshelsetjeneste. Årlige helsekontroll og formtest har gjort våre ansatte veldig bevisst på sin egen helse, og dette fører til mindre sykefravær. Med kort eller ingen ventetid, og behandling kommer i gang med det samme, har vi unngått lange sykemeldinger.»